ADI SOYADI

Öner Özdoğan

ÜNVANI

Doktor

DOĞUM YERİ&TARİHİ

1976-İzmir

MEDENİ HAL

YABANCI DİL

İngilizce

EĞİTİM

Lise: Ankara Fen Lisesi Tıp Fakültesi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

MEZUNİYET SONRASI

Uzmanlık eğitimi:Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD’nda Kardiyoloji uzmanlığı eğitimi (2002–2007) Tez konusu:Mitral yetmezliği ciddiyetinin belirlenmesi ve takibinde kardiyak manyetik rezonans görüntülemenin (MRG) transtorasik ekokardiyografi ile karşılaştırılması Uzmanlık: 04.04.2007 tarihinden beri İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kardiyoloji uzmanlığı Kardiyoloji yeterlilik sertifikası: 10/2010 Doçentlik: 23/03/2012 2014 yılından itibaren İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu olarak çalışmaktayım.

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

Türk Kardiyoloji Derneği, Hipertansiyonla Mücadele Derneği, European Society of Cardiology, European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions, American Heart Association

YAYINLAR