Bazı hastalarda ve durumlarda kan basıncı kontrolü gerçekten çok güç sağlanmaktadır. İdrar söktürücüleri de içeren üç veya daha fazla farklı hipertansiyon ilacının maksimal dozlarda kullanılmasına rağmen hedef kan basıncı değerlerine ulaşılamamasına dirençli hipertansiyon denir. Sıklığını tahmin etmek zor ancak klinik çalışmalarda hipertansiyon hastalarının %20-50’sinde görülmektedir. Ancak dirençli hipertansiyon tanısını koymak için çok iyi bir klinik değerlendirme yapılmalı ve yalancı direnç nedenleri dışlanmalıdır. Çoğu hasta bu durumdan genelde ilaçları sorumlu tutar ama iyi bir öykü alınırsa bunun altında çoğunlukla tuz kısıtlamasına uyulmaması, ilaçların uygun dozlarda ve düzenli alınmaması, kan basıncını yükselten ek ilaç kullanımı (örneğin ağrı kesiciler) veya yoğun stres olduğu görülür. Aşağıdaki hasta grubu ve durumlarda tedaviye dirençli ve kan basıncı kontrolü sağlanamamış hipertansiyon daha sık görülmektedir:

  • Diyabetik, obez ve/veya metabolik sendromlu hastalar
  • Böbrek yetmezlikli hastalar
  • İleri yaş
  • Tuz kısıtlaması yapılmaması
  • Hastaların ilaç kullanımına uyumsuzluk göstermesi
  • Kan basıncını yükselten ilaçların devamlı kullanımı (örneğin kontrolsüz ağrı kesici kullanımı)
  • Uyku apnesi (uykuda solunum duraklaması)
  • Yoğun stres
  • Aşırı alkol tüketilmesi
  • Uygun ilaçların uygun sayı ve/veya dozda kullanılmaması