Sayın Meslektaşım,

Hipertansiyon ile Mücadele Derneği’nin 6-8 Mayıs 2011 tarihleri arasında düzenleyeceği 13. kongresi İzmir’in incisi Özdere Carpe Diem Claros Resort & Spa Hotel’de yapılacaktır.

Hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörleri ve süreç ile ilgili konuların ele alınacağı toplantımızda Dünya Hipertansiyon Ligi ve Türkiye’nin seçkin derneklerinden Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Türk Nöroloji Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ile ortak oturumlar yer alacaktır. Toplantımızın bilimsel içeriği kardiyolog, aile hekimleri ve iç hastalıkları uzmanlarına yönelik hazırlanmıştır. Kardiyovasküler hastalıkların risk faktörleriyle birlikte güncel tanı ve tedavi yöntemlerinin tartışılacağı kongremizde, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’ nun olgu sunumlarıyla birlikte gerçek hayattan örnekler sunulacaktır.
Ayrıca bu yıl farklı olarak Sağlık Bakanlığımızın katılımı ile kardiyovasküler hastalıklardan korunmada ulusal sağlık politikası da ele alınacaktır.

Katılmanız bize onur verecektir.


Prof. Dr. Remzi Önder
Kongre Başkanı
Doç. Dr. İstemihan Tengiz
Hipertansiyon ile Mücadele Derneği Başkanı