06 Mayıs 2011 Cuma
13:30-13:45 AÇILIŞ VE KONUŞMALARI
13:45-15:00 HİPERTANSİYON TEDAVİSİNİ NASIL DÜZENLEYELİM?
Oturum Başkanları: Dr. Remzi Önder, Dr. Kürşad Kutluk
13:45-14:00 İnme Geçiren Hastalarda Hipertansiyon Tedavisi
Dr. Kürşad Kutluk
14:00-14:15 Geri Dönen Efsane: J Eğrisi
Dr. Asuman Kaftan
14:15-14:30 Renal Arter Darlığı Varlığında Hipertansiyon Tedavisi
Dr. Nezihi Barış
14:30-14:45 Acil Serviste Yüksek Kan Basıncı Düşürülmesi ve Takibi
Dr. Emin Alioğlu
14:45-15:00 Tartışma
15:00-15:15 Kahve Arası
15:15-16:15 KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARDAN KORUNMADA ULUSAL SAĞLIK POLİTİKASI
Oturum Başkanları: Dr. İstemihan Tengiz, Dr. Ertuğrul Ercan
15:15-15:30 Kardiyovasküler Hastalıklar için Primer Korunmanın İlkeleri
Dr. Belgin Ünal
15:30-15.45 Kardiyovasküler Hastalıkların Kontrolünde Sivil Toplum Örgütlerinden Beklentiler
Dr. Nazan Yardım
16:45-16:00 Tartışma
16:00-16:15 Kahve Arası
16:15-17:45 HİPERTANSİYON: OLGU TARTIŞMALARI
Oturum Başkanları: Dr. İstemihan Tengiz, Dr. İlknur Salman
Panelistler: Dr. Zülfikar Danaoğlu, Dr. Aşkın Demirci, Dr. Erhan Kabasakal, Dr. İbrahim Ök , Dr. Hasan Yılmaz
07 Mayıs 2011 Cumartesi
09:00-10:00 KARDİYOVASKÜLER KORUNMADA TÜRKİYE VERİLERİ
Oturum Başkanları: Dr. Remzi Önder, Dr. Oktay Ergene
09:00-09:15 Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması (SALTURK)
Dr. Mustafa Arıcı
09:15-09:30 Türkiye Metabolik Sendrom Araştırması (METSAR) ve İleriye Dönük Kentsel ve Kırsal Epidemiyolojik Çalışma Türkiye Ayağı (PURE)
Dr. Aytekin Oğuz
09:30-09:45 Türkiye Hipertansif Hastalarda İnme Riski Araştırması (THINK)
Dr. Giray Kabakçı
09:45-10:00 Türkiye’de Kardiyovasküler Hastalıklardan Korunma ve Kontrol Programı (PRE-CONTROL)
Dr. Mehdi Zoghi
10:00-10:15 Tartışma
10:15-10:30 Kahve Arası
10:30-11:30 HİPERTANSİYON VE RENİN-ANGİOTENSİN-ALDOSTERON SİSTEMİ
Oturum Başkanları: Dr. Şükrü Sindel, Dr. Ali Başcı
10:30-10:50 Tüm Diyabetik Hastalarda RAS Blokajı Uygulanmalı Mı?
Dr. Şevki Çetinkalp
10:50-11:20 Kardiorenal Korunmanın Ön Gördürücüleri: GFR? Albümünüri?
Dr. Ülver Derici
11:20-11:30 Tartışma
11:30-12:30 TEORİDEN KLİNİK PRATİĞE ACE İNHİBİTÖRELERİNİN KLİNİK PRATİKTE FAKLILAŞTIĞI NOKTALAR
Oturum Başkanı: Dr. Ömer Kozan
11:30-12:30 Teoriden klinik Pratiğe ACE inhibitörlerinin klinik pratikte farklılaştığı noktalar
Oturum Başkanı: Dr. Ömer Kozan
11:30-11:50 ACE İnhibitörlerine farklı bir bakış: moleküler özelliklerin klinik kanıtlara yansıması
Dr. Giray Kabakcı
11:50-12:20 VAKA Tartışması: KV Süreçte Hipertansif Hasta
Dr.Ertuğrul Ercan
12:20-12:30 Tartışma
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 DİSLİPİDEMİ TEDAVİSİ: OLGU ODAKLI GÜNCEL YAKLAŞIM (Nextpharma uydu sempozyumu)
Oturum Başkanı: Dr. Ömer Kozan
13:30-14:00 Dislipidemi Tedavisinde Güncel Yaklaşım
Dr. Ertuğrul Ercan
14:00-14:30 Olgu Tartışması
Dr. Emin Alioğlu
14:30-15:30 ÖZEL DURUMLARDA HİPERTANSİYON TEDAVİSİ
Oturum Başkanları: Dr. İstemi Nalbantgil, Dr. V. Muthuswamy
14:30-14:50 Gebelikte Antihipertansif İlaç Tedavisi Ne Zaman Başlanmalı? Nasıl Takip Edilmeli?
Dr. Ceyhun Ceyhan
14:50-15:10 Yaşlılarda Hipertansiyon Tedavisi ve Kan Basıncı Sınırı
Dr. Filiz Özerkan Çakan
15:10-15:20 Tartışma
15:20-15:30 Kahve Arası
15:30-16:20 HİPERTANSİYON: GELECEKTEN BEKLENTİLER
Oturum Başkanlar: Dr. Sema Güneri
15:30-15:50 Hipertansiyondan korunma yöntemleri
Dr. Arun Chockalingam
15:50-16:10 Hipertansiyonda Tedavi Seçenekleri: Kombinasyon Tedavisi
Dr. Ertuğrul Ercan
16:10-16:20 Discussion
Tartışma
16:20-16:30 Ara
16:30-18:00 HİPERTANSİYON VE KARDİYOVASKÜLER RİSK AZALMASI
Oturum Başkanları: Dr. Arun Chockalingam, Dr. İstemihan Ten
giz
16:30-16:50 Kan Basıncı Ölçümü: Geleneksel, Evde ve Ambulatuar Ölçüm Teknikleri
Dr. Daniel Lackland
16:50-17:10 Kardiyovasküler Korunma: Neden Tek Başına Yüksek Kan Basıncı Kontrolü Yeterli Değil?
Dr. Adel Berbari
17:10-17:30 Yüksek Kan Basıncı ve C Reaktif Protein
Dr. Mehdi Zoghi
17:30-17:50 Tuz, Sağlık ve Dünya Çapında Tuz Azaltma Programlarına İlişkin Deneyimlerinin Kapsamlı İncelemesi
Dr. Graham MacGregor
17:50-18:00 Tartışma