Hipertansiyonla Mücadele Derneğinin 21 – 23 Mayıs 2010 tarihleri arasında düzenleyeceğ XII. Ege Hipertansiyon Haftası Eğitim Kursu, Princess Deluxe Resort & Spa –

Bodrum da yapılacaktır. Katılımcıların ilgisini çekeceğini umduğumuz bir EKG kursu yapılacak ve hipertansiyonla ilgili güncel konular tartışılacaktır.

Toplantımızda Dünya Hipertansiyon Ligi (World Hypertension League), Ege Acil Tıp ve aile hekimleriyle ortak oturumlar yer alacaktır. Dünya Hipertansiyon ligi üyesi olan derneğimize kayıtlı olmanız, WHL ile ilgili tüm imkanlardan yararlanmanızı sağlayacaktır. .Acil Hastaya Yaklaşım. ve EKG kurslarında başarılı olanlara sertifika verilecektir.

Katılımınız bize onur verecektir.

Prof. Dr. M. Remzi Önder

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Hipertansiyonla Mücadele Derneği Başkanı