21.05.2010 Cuma
13:30-13:45 Açılış Konuşması
Prof. Dr. Remzi Önder
Hipertansiyonla Mücadele Derneği Başkanı
13:45-16:00 EKG Kursu
Oturum Başkanları: Dr. Remzi Önder, Dr. İstemi Nalbantgil
13:45-14:00 Temel Prensipler
Dr. Serdar Payzın
14:00-14:15 Atriyal ve ventriküler taşikardiler
Dr. Ceyhun Ceyhan
14:15-14:30 İleti defektleri
Dr. Nezihi Barış
14:30-14:45 İskemi ve infarktüs
Dr. Remzi Önder
14:45-15:00 Kalp boşlukların hipertrofisi ve genişlemesine bağlı EKG değişiklikleri
Dr. İstemi Nalbantgil
15:00-15:10 Ara
15:10-16:00 Pratik EKG: EKG örneklerini beraber değerlendirelim
Dr. Remzi Önder, Dr. Emin Alioğlu
16:00-16:10 Kahve arası
16:10-17:10 Hipertansiyon: Tanı
Oturum Başkanları: Dr. Bahar Boydak, Dr. Asuman Kaftan
16:10-16:30 Hipertansiyon tanısında ilk değerlendirme
Dr. Filiz Özerkan
16:30-16:50 Hedef organ hasarının belirlenmesi
Dr. Mehdi Zoghi
16:50-17:10 Dirençli HT
Dr. İstemihan Tengiz
17:10-17:20 Ara
17:20-18:00 Olgu sunumu
Oturum Başkanları: Dr. Remzi Önder, Dr. İsmail Sayar

Sunum: Dr. İbrahim Ök
Panelist: Dr. İlknur Salman, Dr. Altay Tugan, Dr. Funda Açıkbaş
22.05.2010 Cumartesi
09:00-10:00 Hipertansiyon: Tedavi
Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Akın, Dr. Sema Güneri
09:00-09:20 Zorunlu endikasyonlarda ilaç seçimi, nasıl olmalıdır?
Dr. Asuman Kaftan
09:20-09:40 Gebelikte HT tedavisi
Dr. Mert Özbakkaloğlu
09:40-10:00 İleri yaşta HT tedavisi
Dr. Emin Alioğlu
10:00-10:10 Ara
10:10-10:50 Olgu sunumu
Oturum Başkanları: Dr. Cemil Gürgün, Dr. İsmail Hamdi Kara
Sunum: Dr. Fatih Yüksel
Panelist: Dr. Murat Ünalacak, Dr. İstemihan Tengiz, Dr. İsmet Tamer
10:50-11:00 Kahve arası
11:00-12:00 Hipertansiyon, albuminüri ve RAAS blokajı
Oturum Başkanı: Dr. Remzi Önder
11:00-11:25 Hipertansiyonda albuminürinin prognostik önemi
Dr. Ömer Kozan
11:25-11:50 Tedavide RAAS blokajı ve albuminüri
Dr. Oktay Ergene
11:50-12:00 Tartışma
12:00-13:30 Öğle yemeği
13:30-14:30 Kardiyometabolik Risk
Oturum Başkanları: Dr. Remzi Önder, Dr. Füsun Saygılı
13:30-13:50 Pre-diyabet, Metabolik sendrom
Dr. Mehmet Sargın
13:50-14:10 Obezite ve paradoksları
Dr. Oktay Ergene
14:10-14:30 Renovasküler korunma
Dr. Ercan Ok
14:30-14:40 Ara
14:40-15:40 Dislipidemi tedavisi: Arayışlar-gerçekler
(Nextpharma firmasının koşulsuz desteği ile)
Oturum Başkanları: Dr. Mehdi Zoghi, Dr. İstemihan Tengiz
14:40-15:10 Dislipidemi tedavisi: Kime? Hangi ilaç? Doz?
Dr. Mehdi Zoghi
15:10-15:40 Olgu odaklı yaklaşım
Dr. İstemihan Tengiz
15:40-15:50 Kahve Arası
15:50-17:00 Hipertansiyon tedavisinin incileri
Oturum başkanları: Dr. Oktay Ergene, Dr. Arun Chockalingam
15:50-16:10 Sağlık personelleri eğitim projesi
Dr. Arun Chockalingam
16:10-16:30 Hipertansiyon tedavisinde hedefler Dr. Sema Güneri
Dr. Sema Güneri
16:30-16:50 Gelecekten beklentiler
Dr. Ertuğrul Ercan
16:50-17:00 Tartışma