Başkan
Prof. Dr. M. Remzi Önder

Sekreter
Doç Dr. İstemihan Tengiz

Bilimsel kurul
Prof. Dr. İstemi Nalbantgil
Prof. Dr. Sema Güneri
Prof. Dr. Hakan Kültürsay
Prof. Dr. Filiz Özerkan
Prof. Dr. Oktay Ergene
Prof. Dr. Ömer Kozan
Prof. Dr. Mustafa Akın
Prof. Dr. Asuman Kaftan
Prof.Dr.Taner Çamsarı
Prof. Dr. Azem Akıllı
Doç.Dr. Tarkan Tekten
Doç.Dr. Mehdi Zoghi
Doç.Dr.Nezihi Barış
Doç.Dr.Şevki Çetinkalp
Doç.Dr. Ertuğrul Ercan
Uzm.Dr. Mert Özbakkaloğlu
Dr. Aynur Toksun
Dr. Engin Karacan
Doç. Dr. Oğuz Yavuzgil