KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI

  • Hipertansiyon (HT) çağımızın en önemli sağlık sorunu olup mortalite ve morbidite nedenlerinin başında gelmektedir.
  • Türkiye’de de tüm ölümlerin yaklaşık %50’sinden kardiyovasküler hastalıklar ve %25’inden ise doğrudan hipertansiyon sorumludur.
  • Ülkemizde hipertansiyon sıklığını araştıran çalışmalar bölgesel veya daha geniş çapta olmak üzere 1960’lı yıllardan bu yana yapılmaktadır.

Karşıyaka Hipertansiyon Prevalans ve Farkındalık (KARHİP) Çalışması, kentsel alanda, nispeten gelir ve kültür seviyesi yüksek popülasyonda ülke geneline göre hipertansiyon ile ilişkili demografik verilerde farklılık olup olmadığının ortaya konulması amacıyla planlanmıştır.

  • KARHİP Çalışması, Hipertansiyonla Mücadele Derneği’nce planlanmış ve derneğin öz kaynakları kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
  • Saha çalışmaları Karşıyaka Belediyesi binasında eğitilmiş personel tarafından yüz yüze anket uygulaması, kan basıncı ölçümü, ritim ve vücut kompozisyonu analizi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın saha uygulamaları Şubat 2014 süresince yapılmıştır.


Çalışma Sonuçlarını Görmek İçin Tıklayınız